Edustus

Kansallinen senioriliitto ry

Liittovaltuusto:  Seppo Lehtonen (Kouvola), Mirja Baldauf-Pulkkinen (Kotka) .
Varalla Pekka Reponen (Anjalankoski) 

Kymen Eeva (Kymenlaakson eläkeläispiirien edunvalvontatoimikunta)

Sinikka Rouvari (Anjalankoski)
Seija Rajamäki (Kouvola)
varalla Tuula Virtanen (Anjalankoski)