Tämä sivusto on piirihallitukselle tarkoitettu alue, jonne hallintomme jäsenet voivat kirjautua yhteisillä tunnuksillamme. 

Sivustolle taltioimme kokousmateriaalin esityslistoineen, päätökset  taustoineen sekä luonnollisesti pöytäkirjat liitteineen sekä  muut hallinnon tarvitsemat asiakirjat. Näin pyrimme vähentämään sähköpostiemme täyttymistä. Voitte itse vaikuttaa sisältöön ottamalla yhteyttä kehittämisvaiheessa kehittäjään. Voimme myös keskustella keskenämme meitä kiinnostavista asioista.

Käyttöoikeuden omaavat lupautuvat käymään sivustolla riittävän usein pysyäkseen "ajan hermoilla". Tärkeimmistä asioista viestitämme perinteisillä tavoilla mm sähköpostitse.