Koronapandemia

30.5.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus kasvomaskien käyttämisestä koskee myös Kymenlaaksoa. Suosituksen mukaan maskia tulisi käyttää joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Ensisijaiset keinot koronavirustartuntojen ehkäisemisessä ovat edelleen lähikontaktien vähentäminen (vähintään 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin, käsienpesu ohjeiden mukaisesti sekä hyvä yskimis- ja aivastushygienia). 

Tutustu Kymenlaakson tilanteeseen ja suosituksiin täältä.Yhdistykset voivat järjestää kokouksensa etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Väliaikainen laki tuli voimaan 3. lokakuuta. Yhdistyksen hallitus voi myös väliaikaisen lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan 2 viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsun lähettämisen vähimmäisaika lasketaan ilmoittautumispäivästä taaksepäin. Laki on voimassa vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti. 

Väliaikaisessa laissa ei sallita kokousten lykkäämistä yli sääntöihin perustuvan määräajan yli.