Edunvalvonta

Edunvalvonnan tavoitteita edistetään alueellisella ja paikallisella tasolla erityisesti laadukkaiden ja kohtuuhintaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja omaishoitajien aseman parantamisen takaamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pidetään yhteyttä kunnallispäättäjiin ja annetaan kannanottoja alueen tiedotusvälineille. 

Kymen Eevan, eli Kymenlaakson eläkeläispiirien edunvalvontatoimikunnan toimintaa tuetaan yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Toimikunta raportoi toimista piirin puheenjohtajaa ja piirihallitusta sekä jäsenyhdistyksiä. Edustajanamme v. 2019 on Pekka Reponen Anjalankoskelta.

Seurataan Liiton edunvalvontatoimia EETU: ssa ja yhteydenpitoa valtakunnan päättäjiin. Käydään keskusteluja ja tietoa saadaan liiton järjestämissä piirihallitusten yhteisissä tilaisuuksissa sekä liittovaltuuston ja liittohallituksen kokouksissa.