Kymenlaakson kansallinen senioripiiri ry edistämässä ikääntyneiden hyvinvointia

Kymenlaakson kansallinen senioripiiri ry on merkittävä toimija Kymenlaaksossa, joka on keskittynyt paikallisten eläkeläisten ja ikääntyvien hyvinvoinnin tukemiseen. Piiri on osa laajempaa valtakunnallista Kansallinen senioriliitto ry:tä, jonka tehtävänä on puolustaa eläkeläisten etuja kaikkialla Suomessa. Vaikka olemme osa tätä suurempaa järjestöä, toimimme itsenäisesti alueellamme..

Piiri tarjoaa laajaa tukea, neuvontaa ja ohjausta jäsenyhdistyksilleen. Erilaiset toiminnat, kuten tilaisuudet, koulutukset ja virkistystapahtumat, tarjoavat jäsenille mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Lisäksi piiri kannustaa jäsenistöään osallistumaan vapaaehtoistoimintaan ja tarjoaa siihen tarvittavia resursseja ja tukea. Tavoitteena on luoda verkosto, joka tukee jäseniään monipuolisesti ja mahdollistaa heille osallistumisen ja vaikuttamisen omassa yhteisössään.

Yksi piirin keskeisistä periaatteista on sen puolueisiin kuulumattomuus. Tämä takaa sen, että piiri voi keskittyä puhtaasti jäsentensä etujen ajamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Piiri tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liitolle ja alueviranomaisille ikääntyviä ja eläkeläisiä koskevissa edunvalvonta- ja palveluiden kehittämisasioissa. Piiri seuraa tarkasti alueellista päätöksentekoa ja osallistuu tarvittaessa yhteistyöhön muiden paikallisten eläkeläisjärjestöjen kanssa edunvalvontatyössä.

Kokonaisuudessaan Kymenlaakson kansallinen senioripiiri ry on merkittävä voimavara alueensa ikääntyneille, edistäen heidän hyvinvointiaan, sosiaalista osallisuuttaan ja aktiivista elämäntapaansa.