Kymenlaakson kansallinen senioripiiri ry

•  Perustettu 11.12.1986
•  Kotipaikka Kouvola
•  Paikallisyhdistyksiä 6
•  Jäseniä n. 1200

Piirimme on kansalliseen senioriliittoon jäsenenä kuuluva rekisteröity yhdistys, jonka jäseniä ovat sen alueella toimivat paikallisyhdistykset. Olemme puolueisiin kuulumaton ja toimimme liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

Piirin tarkoituksena on mm. toimia jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä  sekä tukea niiden toimintaa. Piiri toimii myös ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin.

Piiri hoitaa hallintoaan ja talouttaan itsenäisesti ja se järjestää sääntömääräisten kokoustensa lisäksi myös muita tilaisuuksia. Piirin luottamushenkilöt ja muut toimijat ovat sen paikallisyhdistysten jäseniä

Kymenlaakson Kansallinen Eläkeläispiiri ry:n (nimen muutos 1998) perustava kokous pidettiin Koivulan kerhohuoneella Myllykoskella 11.12.1986. Alkava vuosi on täten piirimme 36. toimintavuosi.