Kymenlaakson kansallinen senioripiiri ry

Kymenlaakson Kansallinen Eläkeläispiiri ry:n (nimen muutos 1998) perustava kokous pidettiin Koivulan kerhohuoneella Myllykoskella 11.12.1986.
•  Kotipaikka Kouvola
•  Paikallisyhdistyksiä 6
•  Jäseniä n. 1100

Piirimme on kansalliseen senioriliittoon jäsenenä kuuluva rekisteröity yhdistys, jonka jäseniä ovat sen alueella toimivat paikallisyhdistykset. Olemme puolueisiin kuulumaton ja toimimme liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

Piirin tarkoituksena on mm. toimia jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä  sekä tukea niiden toimintaa. Piiri toimii myös ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin.

Piiri hoitaa hallintoaan ja talouttaan itsenäisesti ja se järjestää sääntömääräisten kokoustensa lisäksi myös muita tilaisuuksia. Piirin luottamushenkilöt ja muut toimijat ovat sen paikallisyhdistysten jäseniä

Yhteisten tapahtumien tavoitteena on maakunnallisen yhteenkuuluvaisuuden vahvistaminen, tutustuminen maakunnan historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviin kohteisiin, uusien tuttavuuksien solmiminen sekä tiedon ja kokemusten vaihdon kautta saatavien uusien ideoiden ja toimintatapojen syntyminen. 

Koulutuksemme tavoitteena on antaa uusille yhdistystoimijoillemme tietoa yhdistystoiminnan perusteista sekä eväitä hoitaa yhdistystehtäviä ja osallistua hallituksen työskentelyyn. Jo pidempään yhdistyksessä toimineille tarkoitus on kerrata ja päivittää keskeiset asiat ja tarjota mahdollisuus pohtia oman ja yhdistyksen toiminnan kehittämistä.