Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Piirin edunvalvontatyössä keskeisessä roolissa on edunvalvontatoimikunta, jolle piirihallitus delegoi tehtävät. Toimikunnan puheenjohtajana toimii piirin hyvinvointialuevastaava ja jäseninä toimivat vanhusneuvostoissa istuvia senioriyhdistysten jäseniä.

Edunvalvontatoimikunta seuraa tarkasti eläkepolitiikkaan ja ikäihmisten elämään vaikuttavaa keskustelua, suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteenamme on pitää jäsenistömme ja piirihallitus ajan tasalla näistä asioista. Toimikunta valmistelee julkilausumia piirin nimissä ja esittää kannanottoja piirihallituksen ja piirikokouksen hyväksyttäväksi.

Vaikuttamistyössä hyödynnämme piirin viestinnän eri välineitä ja panostamme tiedottamiseen sekä ulkoisesti että sisäisesti. Edunvalvontatoimikunta nimeää lisäksi puheenjohtajansa rinnalle toisen jäsenen, joka osallistuu Kymen Eevan toimintaan varmistaakseen tiiviin yhteistyön muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Senioriliiton edunvalvonnallisiin tavoitteisiin   eduskuntakaudella 2023–2027 voit tutustua täältä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠