Edunvalvonta

Edistämme edunvalvonnan tavoitteita alueellisella ja paikallisella tasolla erityisesti laadukkaiden ja kohtuuhintaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja omaishoitajien aseman parantamisen takaamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pidämme yhteyttä kunnallispäättäjiin ja annamme kannanottoja alueen tiedotusvälineille. 

Kymen Eevan, eli Kymenlaakson eläkeläispiirien edunvalvontatoimikunnan toimintaa tuemme yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. 

Seuraamme Liiton edunvalvontatoimia EETU: ssa ja yhteydenpitoa valtakunnan päättäjiin. Käymme keskusteluja ja tietoa saamme myös liiton järjestämissä piirihallitusten yhteisissä tilaisuuksissa sekä liittovaltuuston ja liittohallituksen kokouksissa.