Kymenlaakson kansallisen senioripiirin perustaminen juontaa juurensa vuoteen 1981, jolloin Kouvolan Eläkeläisseuran johtokunta teki merkittävän päätöksen tehdä matkan Kotkaan tarkoituksenaan tunnustella piirijärjestön perustamisen tarpeellisuutta. Tämä historiallinen tapaaminen, johon osallistuivat myös Haminan ja Kotkan Kansalliset Eläkeläisseurat sekä liiton edustajat Arvo Niemen johdolla, oli ensimmäinen askel kohti piirijärjestön perustamista. Tuolloin ei kuitenkaan katsottu piirin perustamista välttämättömäksi. Lopulta vuonna 1986 päätettiin liiton johdatuksella perustaa Kymenlaakson Kansallinen Eläkeläispiiri, joka oli maan kolmastoista piirijärjestö. Perustamiskokouksessa Myllykoskella 11.12. piirin puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hapola ja sihteeriksi Eskil Varanka, molemmat Kouvolasta. Piirin viiden jäsenseuran yhteinen jäsenmäärä oli 1079.

Piirin toiminnan käynnistäminen vuonna 1987 oli merkittävä askel. Jo tammikuun puolivälissä pidettiin ensimmäinen hallituksen kokous, jossa päätettiin järjestää matkanvetäjäseminaari Kotkassa maaliskuussa ja suunnitella retkeä Visbyhyn tai Tallinnaan. Sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin Kouvolan Seudun Osuuspankissa. Vaikka edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomusta ei vielä ollutkaan oli kokouksessa paljon tiedollista antia: kansanedustaja Kari Häkämies piti yhteiskuntapoliittisen katsauksen ja osuuspankin markkinointipäällikkö Lauri Puhakka kertoi pankkitoiminnasta. Ensimmäinen kesäpäivä pidettiin Anjalan kartanon alueella. Osanottajia oli paljon ja päivä oli iloinen ja onnistunut.

Siemenet toiminnan juurruttamiseksi lähes niihin muotoihin, jotka ovat edelleenkin voimassa, kylvettiin piirissämme jo heti ensimmäisinä toiminnan vuosina. Alusta alkaen omaksuttiin jäsenseurojen vastuun kierrättämisen perinne hallituksen kokousten, kevät- ja syyskokousten sekä kesäpäivien järjestämiseksi eri paikkakunnilla. Järjestelyt hoitaa kukin seura vuorollaan. Merkillepantavaa oli, että piirin toiminta oli taloudellisestikin tuloksellista. Jo ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena varoja kertyi osallistumismaksuista kesäjuhlissa sekä kansiokorvauksista reilut tuhat markkaa. Liiton jäsenmaksupalautteen kera vuoden 1987 tilikauden ylijäämäksi kertyi lähes 5 000 markkaa.

Vuonna 1998 piirin nimi muutettiin Kymenlaakson Kansallisesta Eläkeläispiiristä Kymenlaakson kansalliseksi senioripiiriksi. Tämä muutos heijasti kansainvälisen yhteistoiminnan merkityksen kasvua sekä halua modernisoida ja selkeyttää yhdistyksen nimeä.

Kymenlaakson kansallisen senioripiirin tarina on täynnä yhteistyötä, aktiivista toimintaa ja jäsenistön sitoutumista. Sen juuret ulottuvat vuosikymmenten taakse, ja sen merkitys alueen eläkeläisyhteisölle on ollut merkittävä. Piirin tarina jatkuu vahvana ja elinvoimaisena, kantamalla mukanaan yhteisön arvot ja perinteet kohti tulevia vuosikymmeniä.