Yhdistystoiminnan perusteet

Yhdistystoimintamme perustuu vahvasti Suomen lainsäädäntöön ja omiin sisäisiin päätöksiimme. Opettele tuntemaan oman yhdistyksen säännöt. Yhdistys ei voi koskaan toimia sääntöjensä vastaisesti. Tässä lyhyt yhteenveto siitä, mihin toimintamme perustuu ja mitä se sisältää:

1. Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt: Yhdistyslaki sekä yhdistyksemme omat säännöt muodostavat perustan toiminnallemme. Nämä määrittelevät yhdistyksen olemassaolon tarkoituksen ja toimintatavat.

2. Suomen lainsäädäntö: Yhdistyslain lisäksi meitä sitoo muu Suomen lainsäädäntö, kuten kirjanpito-, tilintarkastus- ja henkilötietoja säätelevä henkilötietolaki. Huolehdimme aina siitä, että toimimme lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Yhdistyksen tarkoitus: Yhdistyksen säännöissä määritellään tarkasti yhdistyksen tarkoitus eli se, miksi yhdistys on olemassa. Tämä auttaa meitä pysymään fokusoituneina ja suuntautumaan toiminnassamme oikeisiin asioihin.

4. Hallinto- ja toimintatavat: Yhdistyksen ja hallituksen toimintatapoja täsmennetään tarvittaessa hallinto- tai muilla yhteisesti sovituilla pelisäännöillä. Näin varmistamme, että toimintamme on sujuvaa ja tehokasta.

Yhdistyksenä sitoudumme noudattamaan näitä periaatteita ja toimimaan avoimesti, läpinäkyvästi ja jäsentemme parhaaksi. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä!