Piirin asiakirjat

Hyvä hallintotapa perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yhdistyksen sääntöihin sekä hyviksi koettuihin toimintatapoihin. Siten yhdistyksessämme laaditut strategiat, toimintasuunnitelmat, toimintaohjeet ja muut perusasiakirjat ovat linjassa näiden kanssa. Tämän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja jatkuvuuden takaamiseksi päivitämme näitä asiakirjoja säännöllisesti.

Toiminta-asiakirjat